Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Uitvaartverzorging Twan Schreurs

Betrokken - Betrouwbaar - Betaalbaar

Samen

zijn wij er voor u.

Met hart en handen.

Over ons:

Ik ben reeds 33 jaar uitvaartverzorger in Venlo, Blerick en omstreken.

Sinds 2011 ben ik zelfstandig uitvaartondernemer, met een heel eigen 

gezicht: betrokken, betrouwbaar, betaalbaar, persoonlijk en integer.


Mijn vrouw, Kitty Schreurs-Cuenen, die in Velden is geboren en getogen is

en ruim dertien jaar werkzaam is in de uitvaartzorg. U zult haar misschien

eerder hebben ontmoet bij haar werkzaamheden, als gastdame, tijdens 

afscheidsbezoeken van uw dierbare.


Zij is, samen met mij, binnen onze eigen uitvaartonderneming werkzaam.

Haar vrouwelijke intuïtie en empathie zullen zichtbaar en voelbaar zijn in de 

zorg die wij samen aan de nabestaanden geven. U wenst een mooi en 

onvergetelijk afscheid, overeenkomstig de wensen van uw dierbare en u zelf. 

Hiertoe zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar (buiten 

vakantieperiode) en zullen u altijd zelf, op een vertrouwde wijze, helpen.


De uitvaartmarkt verandert in hoog tempo.

Door een toename van het aantal particuliere ondernemers, óók in deze regio, 

ontstaat er een vrijere ondernemerskeuze.

Een keuze die weloverwogen moet zijn en die u maakt op grond van de geboden 

kwaliteit, de vroegere ervaring die u of een familielid met de betreffende 

ondernemer heeft gehad, maar zeker ook op grond van de prijs die iedere 

uitvaartondernemer voor de dienstverlening berekend.


In mijn 33 jaar werkzaam zijn als uitvaartverzorger heb ik de uitvaartbranche meer 

en meer zien veranderen naar meer zakelijke dienstverlening. Na mijn opleiding tot 

verpleger, begon ik, nu al weer 30 jaar geleden, als uitvaartverzorger. Een bewuste 

keuze, die ik maakte vanuit mijn persoonlijke overtuiging waarin zorgen, voor 

levenden en doden, bij mij een belangrijk levensdoel is, het is me als het ware op 

het lijf geschreven.


In juli 2011 ben ik gestart met mijn eigen uitvaartonderneming, waarin ik op mijn 

eigen wijze de persoonlijke aandacht kan geven, zoals u die in de afgelopen 30

 jaar van mij heeft kunnen ervaren.


Afscheid nemen is een diep ingrijpende, emotionele, gebeurtenis die bewust moet 

worden beleefd. De zichtbare banden worden een voor een verbroken, net zoals bij 

onze geboorte.

Het onthechten vraagt tijd en aandacht, ieder uur, iedere dag.

Het loslaten van je geliefde, een proces dat je langzaam, stapje voor stapje doet.


In het verleden werd mij wel eens in een nagesprek gezegd:

Twan: "Wij merken dat als je in deze situatie terechtkomt, je meer denkt 

en handelt vanuit de emotie dan met je verstand."

In een tijd van persoonlijk verlies is het - hoe moeilijk ook - belangrijk om wat 

emotionele afstand te houden als je beslissingen moet nemen.


Woorden als transparantie, integriteit, kwaliteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid 

en betaalbaarheid zijn voor ons zeer belangrijke persoonlijke kernwoorden.

Wij streven naar een hoge kwaliteit van zowel dienstverlening als producten en

in de prijstransparantie, bijvoorbeeld door een gedetailleerde specificatie van de 

uitvaartkosten bij het bespreken van de uitvaart, zodat u van tevoren precies weet 

waar u financieel aan toe bent, hetgeen volgens ons een

vanzelfsprekendheid hoort te zijn.

Zo zal er vanuit ons samen denken en doen, een uniek afscheid plaatsvinden.

Toegesneden op de persoonlijke wensen van zowel overledene als nabestaanden.


Voor een nadere kennismaking:

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl


Uitvaartverzorging Twan Schreurs

Frans Coehorststraat 11

5913 RC Venlo


Telefoon: 077-3512798 Mobiel: 06-19460750

E: [email protected]


uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl


De foto's op onze website zijn gemaakt door Petra Lenssen, Page Factory.

0