Uitvaartverzorging Twan Schreurs

Betrokken - Betrouwbaar 

Uitvaartverzorging Twan Schreurs

Frans Coehorststraat 11 - 5913 RC Venlo

email: [email protected] 

Een overlijden melden

Dag en Nacht bereikbaar


077-3512798 / 06 19460750


Samen zijn wij er voor u.

Met hart en handen.

Betrokken - Betrouwbaar - Betaalbaar​​


Passie en Compassie zijn onlosmakelijk

verbonden met onze laatste dienst aan u en uw dierbare


Wij staan u persoonlijk, begripvol en met aandacht terzijde.


Op onze website vindt u

géén uitgebreid verhaal waarin wij uitleggen

wat wij met onze persoonlijke zorg bedoelen. 


 In onze houding, beschikbaarheid, 

werkwijze en betaalbaarheid

laten wij u dit voelen.


Dat het een voorrecht is 

- die laatste dienst aan u te verlenen - 

 u letterlijk terzijde te staan bij uw gemis.​in onze dienstverlening staan 

kwaliteit, integriteit en tranparantie boven alles 

en door met u mee te denken proberen wij 

- zeer bewust - in uw belang -

de kosten voor u beheersbaar te houden. 


Vanuit ons moreel besef dat een uitvaart

ook betaalbaar moet zijn en blijven

is ons ondernemersloon / aannametarief 

 het laagste in de regio Venlo.


De uitvaartkosten zijn dit jaar, 

mede onder invloed van de gestegen energietarieven,

meer gestegen dan in andere jaren.

Voor de tarieven 2023 van het crematorium zie : www.venlo-crematorium.nl


Indien u de dienst niet in de aula van het crematorium wenst te houden

maar op een andere locatie ( zaal / aularuimte ), 

informeer dan van tevoren naar de kosten van de diverse locaties.


Ook is het belangrijk te weten of dit inclusief of exclusief

het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur is.


De kosten voor de huur van een zaal of aularuimte 

lopen uiteen van 500,00 Euro tot 1075,00 Euro en zelfs meer

dit is exclusief de kosten voor de crematie.


=================================================================== 

"Als de wolken van verdriet zijn opgetrokken, blijft de rauwe realiteit."


Kennis en Bewustzijn van Uitvaartkosten. Onderzoek door het Nibud in 2017.


Inschatting uitvaartkosten.


Zeker 1 op de 3 mensen kan geen inschatting maken van de gemiddelde kosten van een uitvaart.

Van de mensen die wel een inschatting kunnen maken, schat de ene helft de kosten voor een uitvaart lager dan 6.000 euro in. De andere helft verwacht dat een uitvaart meer dan 

6.000 euro kost (mediaan).


In werkelijkheid bedragen de gemiddelde kosten van een uitvaart ongeveer 7.500 euro.

Opvallend is dat de helft van de respondenten aangeeft niet te weten wat de eigen uitvaart ongeveer zal kosten. De andere helft geeft een gemiddeld bedrag aan van 6.352 euro.


Dit was de uitslag van het NIBUD in 2017 ...


Denkt u wel eens na hoe hoog de gemiddelde uitvaartkosten momenteel zijn ?


Momenteel liggen de gemiddelde kosten voor een uitvaart 

tussen de 7000,00 Euro en 10000,00 Euro

( de werkelijke kosten zijn afhankelijk van uw uitvaartwensen

én uw keuze welke uitvaartondernemer samen met u de uitvaart mag verzorgen ).


Wordt uw keuze beïnvloed door de kosten ?


======================================================== 


Sinds 1985 ben ik reeds werkzaam in de uitvaartzorg in de regio Noord Limburg, 

eerst bij Sluys in Venlo,  daarna bij Vaessen in Blerick, 

daarna binnen eenlandelijke uitvaartorganisatie. 


Sinds 2011 als zelfstandig uitvaartondernemer. 


Mijn echtgenote Kitty, die geboren is in Velden, 

is mede werkzaam binnen ons bedrijf sinds 2013.

=========================================================

Samen zorgen we voor een waardevol afscheid en een mooie herinnering.

Het moeilijkste in ons leven,

is het moment, dat we

onze dierbare af moeten geven.

Met hart en handen,

tijd en aandacht,

zorgen we samen met u

voor een passend afscheid.

===============================================


Wij werken samen met professionele partners die ons assisteren bij onze dienstverlening:


-  bij het vervaardigen van het rouwdrukwerk, zoals (digitale ) rouwbrief,

   rouwadvertentie, gedachtenisprentje

   Hierin maken wij - in tegenstelling tot de meeste andere ondernemers -

   géén reclame voor onze uitvaartonderneming. Omdat dit niet gepast is.


-  stijlvol rouwvervoer en piëteitsvolle overbrenging


-  hoge kwaiteit grafkisten / manden


-  stijlvolle rouwkamers waar wij u altijd persoonlijk zullen begeleiden 

   bij het verzorgen en de afscheidsbezoeken


-  keuze uit verschillende uitvaartsprekers die u helpen bij het voorbereiden 

   van een onvergetelijke herdenkingsdienst - in woord en beeld


uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl